Vi gillar rökfritt!

"Vi gillar rökfritt" är ett två-årigt projekt (2012 - 2014) som drivits av Astma- och Allergiförbundet och finansierats via Statens Folkhälsoinstitut. Målet är att skapa fler rökfria uteserveringar på frivillig väg och på sikt också utöka Tobakslagen. Astma- och Allergiförbundet driver arbetet vidare även efter att projektet tagit slut i väntan på att tobakslagen utökas till att gälla även uteserveringar. Kontaka oss gärna om ni vill finnas med på webbplatsen!

Vi gillar rökfritt!

Stöd oss!

  • För rökfria uteserveringar
  • Tillsammans påverkar vi beslutsfattare att aktualisera astma- och allergifrågor
  • Tillsammans ökar vi tillgängligheten i uteserveringar och offentlig miljö
BLI MEDLEM!